OSK Pasik - Kierowcy zawodowi

Termin uzyskania prawo jazdy dyktuje konieczność wzięcia udziału w szkoleniu: kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Szkolenie trwa 140 godzin

Szkolenie kończy się testem kwalifikacyjnym- przeprowadzanym przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Wojewodę.

 

Jeżeli ukończyłeś kwalifikację wstępną przyspieszoną do kat. C lub D i chcesz uzyskać  kolejną kategorię prawa jazdy to obowiązuje wtedy szkolenie:

  kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca (do kat. C lub D)

Szkolenie trwa 35 godzin

 
 Szkolenie kończy się testem kwalifikacyjnym- przeprowadzanym przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Wojewodę.

Powrót do strony głównej działu.