OSK Pasik - Kierowcy zawodowi

UWAGA KIEROWCY ZAWODOWI!

Zgodnie z zapisami ustawy o transporcie drogowym  Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

a)a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

Aby dowiedzieć się jakie szkolenie Ciebie dotyczy sprawdź poniżej. Decydujące znaczenie ma data uzyskania prawa jazdy kat. C,C+E,C1,C1+E lub D, D1, D+E, D1+E

Uzyskałem prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009 lub kat. D przed 10.09.2008            Uzyskałem prawo jady kat. C po 10.09.2009 lub D po 10.09.2009