Egzamin na prawojazdy

Aby wyznaczyć termin egzaminu państwowego na prawo jazdy należy wnieść na konto WORD odpowiednią opłatę, a następnie z oryginałem dowodu osobistego i PKK udać się do działu organizacji egzaminów.

Podczas egzaminu teoretycznego kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez systemem komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

a)       3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)       2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)       1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Tutaj znajdziesz zweryfikowaną przez Ministerstwo Infrastruktury bazę pytań egzaminacyjnych:

 https://www.mir.gov.pl/transport/transport_drogowy/informacje_dla_kierowcow/prawo_jazdy/Strony/Pytania_egzaminacyjne_na_prawo_jazdy.aspx

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje:

Pozytywna ocena z wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym jest warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym.

Opis poszczególnych zadań egzaminacyjnych znajdę Państwo na stronie internetowej:

 

stawki opłat za egzamin

Kategoria:Egzamin Teoretyczny:Egzamin Praktyczny:Razem:
A1, A 30 PLN

180 PLN

210 PLN
B 30 PLN

140 PLN

170 PLN
B1, C1, D1, T 30 PLN

170 PLN

200 PLN
C, D 30 PLN 200 PLN

230 PLN
B+E - 200 PLN 200 PLN
C1+E
C+E
D1+E
D+E
- 245 PLN 245 PLN